Cookie beleid S.K. Berkenrode

De website van S.K. Berkenrode is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

GDPR

GDPR

PRIVACYVERKLARING S.K. BERKENRODE

S.K.BERKENRODE respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe Berkenrode persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar S.K.BERKENRODE verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar S.K.BERKENRODE enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van S.K.BERKENRODE VZW, ondernemingsnummer 435.938.190, gevestigd te Den Haaglaan 76A, 2660 Hoboken. Je kan ons bereiken via  03/830.47.09.

Lenn Fauconnier is de contactpersoon van S.K.BERKENRODE voor vragen omtrent jouw privacy. Hij is te bereiken via de website van S.K. BERKENRODE (contactpagina/afdeling bestuur).

Persoonsgegevens die wij verwerken

S.K.BERKENRODE verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul – en contactformulieren op de website, persoonlijk/telefonisch/e-mail. S.K. BERKENRODE verzamelt geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die via KBVB e-kickoff ontvangen werd.

Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

-         Voor- en achternaam

-         Geboortedatum en -plaats

-         Adresgegevens

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Team

-         Contactpersonen of ouders

-         Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er, waaronder  sportieve gegevens en evaluaties zoals gele en rode kaarten, schorsingen of uitsluitingen

-         Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider

-         Bankgegevens

-         rijksregisternummer

-         foto’s

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

S.K.BERKENRODE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

-         gegevens over medische aandachtspunten of medische afwijkingen, blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij S.K.BERKENRODE

-         gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via website van S.K. BERKENRODE (contactpagina/afdeling bestuur) dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

S.K.BERKENRODE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-         Het afhandelen van jouw betaling;

-         Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;

-         Om goederen en diensten bij je af te leveren;

-         Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);

-         Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;

-         S.K.BERKENRODE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en in functie staan van de werking van S.K. BERKENRODE waaronder:

 • informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding;
 • Clubadministratie;
 • Sportieve administratie in het kader van stages, kampen, ….;
 • het deelnemen aan competities en tornooien;
 • Sportieve administratie;
 • Organisatie van een recreatief sportevenement;
 • organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen;
 • promotie, PR en communicatie
 • Het beheren van de clubwebsite;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid

 

Geautomatiseerde besluitvorming

S.K.BERKENRODE maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

S.K. BERKENRODE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

S.K. BERKENRODE verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig of maximaal 5 jaar na laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking, tenzij de wet een langere bewaartermijn oplegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt S.K. BERKENRODE jouw persoonsgegevens aan derde partijen. S.K. BERKENRODE geeft jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Verder zal S.K. BERKENRODE de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bv. in het kader van een officieel politieonderzoek) of indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van haar doeleinden. Zo kan S.K. BERKENRODE gebruik maken van een derde partij voor

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat;
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • de registratie van leden bij de Belgische voetbalfederatie.

S.K. BERKENRODE kan de volgende persoonsgegevens met de volgende externe partijen delen:

 • verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …);
 • subsidiërende overheden;
 • partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld);
 • de sportfederatie, zijnde de Koninklijke Belgische Voetbalbond & Voetbal Vlaanderen.
 • Ressorteren hieronder tevens de medische en paramedische beroepen die bv in geval van een ongeval tijdens training/wedstrijd de gegevens van de gekwetste speler nodig (kunnen) hebben.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maakt S.K. BERKENRODE uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. S.K.BERKENRODE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

S.K. BERKENRODE verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

S.K.BERKENRODE gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door S.K.BERKENRODE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [...]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. S.K.BERKENRODE wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

S.K.BERKENRODE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via website van S.K. BERKENRODE (contactpagina/afdeling bestuur).

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!