Lidgelden -

Lidgelden

Lidgelden

Beste Berkenrodeleden,

Eén van deze formaliteiten is het betalen van het lidgeld. De einddatum ligt op  1 mei 2023. Wie nog niet
betaald heeft, gelieve dit in orde te brengen voor deze datum!

Het basistarief (inclusief blijverskorting) voor het seizoen 2023-2024 bedraagt 160,00 EUR* en 200,00 EUR* voor nieuwe leden.

De bedragen zijn van toepassing op jeugd en senioren.

Na 1 mei verdwijn je uit het systeem van de voetbalbond en wordt je aanzien als een nieuw lid! Nieuwe leden betalen steeds het
volledige tarief. Zij zullen vanaf het tweede jaar ook van de “blijverskorting” kunnen genieten!

 

HOEVEEL BEDRAAGT HET LIDGELD

LIDGELD betaald voor 1 mei:  160,00 EUR* (met blijverskorting)
LIDGELD betaald na 1 mei:  200,00 EUR* (zonder blijverskorting)

* Vanaf het derde betalende lid van éénzelfde gezin (wonende op hetzelfde adres), kan
men een korting bekomen van 20,00 EUR.

Dit is het lidgeld dat iedereen betaalt om aan te sluiten bij ofwel veldvoetbal ofwel
zaalvoetbal. Enkel de tafeltennis is hierop een uitzondering!

Indien men verschillende sporttakken wil beoefenen betaalt men per bijkomende sporttak
extra 60,00 EUR. Dit bedrag is voor iedereen gelijk.

Vb 1: Senior X sluit zich aan bij de afdeling veldvoetbal als nieuw lid = 200,00 EUR
Dezelfde persoon wil naast het veldvoetbal ook in de zaal voetballen, dan betaalt hij/zij 60,00 EUR
extra.
Vb 2: Een gezin dat reeds lid is met twee senioren en twee kinderen betaalt vóór 1 mei:
• 160,00 + 160,00 + 160,00 + 160,00 = 640,00 EUR
• korting = 2 x 20,00 = 40,00 EUR
Het voorbeeld gezin betaalt aldus 600,00 EUR.
Als nu één senior en één kind nog een andere sporttak willen beoefenen binnen de club, betalen zij
nog 2 x 60,00 EUR extra lidgeld.

 

BETALINGSTERMIJN VAN DE LIDGELDEN

Om van de “blijverskorting” te kunnen genieten vragen wij u om uw lidgeld voor het komend seizoen te
betalen vóór 1mei . Na deze datum vervalt de blijverskorting, wordt je uit het systeem geschrapt
(lees: ben je geen lid meer van de club) en is het basistarief van toepassing als je terug wil aansluiten bij
de club. Nieuwe leden dienen hun lidgeld te betalen vooraleer ze in het systeem van de
voetbalbond worden ingeladen.

 

HOE BETALEN?

Betaling kan gebeuren BIJ VOORKEUR per overschrijving op rekening van:
SK BERKENRODE vzw
Den Haaglaan 76A
2660 Hoboken
IBAN: BE07 0014 7529 9066 (dit is een nieuw rekeningnummer dus niet het vorige gebruiken aub)
BIC-code: GEBABEBB

Met vermelding van naam en voornaam speler(s) + afdeling (of lidnummer indien gekend)
Er is eveneens een bancontact terminal aanwezig in de kantine van de club waarmee betalingen kunnen
worden uitgevoerd. Een betalingsafschrift wordt door de club bijgehouden en een kopie hiervan wordt
meegegeven als ontvangstbewijs.

Wij danken u alvast voor het begrip en rekenen op een correcte betaling van de lidgelden.
Belangrijk voor iedereen!!! De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Contacteer
hiervoor uw ziekenfonds.
Leden die het moeilijk hebben om hun lidgeld te betalen, kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon
van de club. Info hierover te bekomen bij het vzw-bestuur of via de website berkenrode.be.
OOK NOG BELANGRIJK!!! Wat betreft de wet op de privacy, iedereen die bezwaar heeft dat er
foto’s van hem/haar worden gepubliceerd op de website, het prikbord … gelieve dit nu reeds te
melden aan het bestuur, zodat hiermede rekening kan worden gehouden!


Met sportieve groeten,
Namens SK Berkenrode vzw
Lenn Fauconnier 
Voorzitter vzw  

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!