Lidgelden

Lidgelden

Beste Berkenrodeleden,


Na alle Corona-perikelen staan onze neuzen allemaal in dezelfde richting: we willen graag een
spetterend voetbalseizoen aanvangen. De voorbereidingen zijn volop bezig en hierbij komen er
ook een aantal formaliteiten kijken.


Eén van deze formaliteiten is het betalen van het lidgeld. Door de Covid-19 maatregelen is er
beslist om de betaaltermijn te verlengen van eind mei naar 31 augustus 2021. Wie nog niet
betaald heeft, gelieve dit in orde te brengen voor deze datum!

Het basistarief voor het seizoen 2021-2022 blijft onveranderd en is dus 140,00 EUR* voor de
jeugd en 180,00 EUR* voor senioren. De huidige Berkenrodeleden kunnen nog steeds de
“blijverskorting” genieten van 25,00 EUR voor jeugdspelers en 40,00 EUR voor senioren,
alleen als ze aanbetalen vóór 31 augustus 2021. Na deze datum verdwijn je uit het systeem
van de voetbalbond en wordt je aanzien als een nieuw lid! Nieuwe leden betalen steeds het
basistarief, zij zullen vanaf het tweede jaar ook van de “blijverskorting” kunnen genieten!

 

HOEVEEL BEDRAAGT HET LIDGELD

LIDGELD SENIOREN (geboren vóór 2002) 140,00 EUR* (vóór 31 aug = korting)
180,00 EUR* (na 31 aug = basistarief)
LIDGELD JEUGD 115,00 EUR* (vóór 31 aug = korting)
140,00 EUR* (na 31 aug = basistarief)
LIDGELD NIEUWE INSCHRIJVINGEN SENIOREN 180,00 EUR*
LIDGELD NIEUWE INSCHRIJVINGEN JEUGD 140,00 EUR*
* Vanaf het derde betalende lid van éénzelfde gezin (wonende op hetzelfde adres), kan
men een korting bekomen van 20,00 EUR.
Dit is het lidgeld dat iedereen betaalt om aan te sluiten bij ofwel veldvoetbal ofwel
zaalvoetbal. Enkel de tafeltennis is hierop een uitzondering!
Indien men verschillende sporttakken wil beoefenen betaalt men per bijkomende sporttak
extra 60,00 EUR. Dit bedrag is voor iedereen gelijk.

Vb 1: Senior X sluit zich aan bij de afdeling veldvoetbal als nieuw lid = 180,00 EUR
Dezelfde persoon wil naast het veldvoetbal ook in de zaal voetballen, dan betaalt hij/zij 60,00 EUR
extra.
Vb 2: Een gezin dat reeds lid is met twee senioren en twee kinderen betaalt vóór 31 aug 2021:
• 140,00 + 140,00 + 115,00 + 115,00 = 510,00 EUR
• korting = 2 x 20,00 = 40,00 EUR
 Het voorbeeld gezin betaalt aldus 470,00 EUR.
Als nu één senior en één kind nog een andere sporttak willen beoefenen binnen de club, betalen zij
nog 2 x 60,00 EUR extra lidgeld.

 

BETALINGSTERMIJN VAN DE LIDGELDEN

Om van de “blijverskorting” te kunnen genieten vragen wij u om uw lidgeld voor het komend seizoen te
betalen vóór 31 aug 2021. Na deze datum vervalt de blijverskorting, wordt je uit het systeem geschrapt
(lees: ben je geen lid meer van de club) en is het basistarief van toepassing als je terug wil aansluiten bij
de club. Nieuwe leden dienen hun lidgeld te betalen vooraleer ze in het systeem van de
voetbalbond worden ingeladen.

 

HOE BETALEN?

Betaling kan gebeuren BIJ VOORKEUR per overschrijving op rekening van:
SK BERKENRODE vzw
Den Haaglaan 76A
2660 Hoboken
IBAN: BE23 2200 2551 6591
BIC-code: GEBABEBB

Met vermelding van naam en voornaam speler(s) + afdeling (of lidnummer indien gekend)
Er is eveneens een bancontact terminal aanwezig in de kantine van de club waarmee betalingen kunnen
worden uitgevoerd. Een betalingsafschrift wordt door de club bijgehouden en een kopie hiervan wordt
meegegeven als ontvangstbewijs.

 


Wij danken u alvast voor het begrip en rekenen op een correcte betaling van de lidgelden.
Belangrijk voor iedereen!!! De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Contacteer
hiervoor uw ziekenfonds.
Leden die het moeilijk hebben om hun lidgeld te betalen, kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon
van de club. Info hierover te bekomen bij het vzw-bestuur of via de website berkenrode.be.
OOK NOG BELANGRIJK!!! Wat betreft de wet op de privacy, iedereen die bezwaar heeft dat er
foto’s van hem/haar worden gepubliceerd op de website, het prikbord … gelieve dit nu reeds te
melden aan het bestuur, zodat hiermede rekening kan worden gehouden!


Met sportieve groeten,
Namens SK Berkenrode vzw
Lenn Fauconnier Patrick De Laet
Voorzitter vzw penningmeester vzw

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!