Missie en visie -

Missie en visie

Missie en visie

S.K. Berkenrode is een sportieve omnisportclub die zich inzet met respect voor jong en oud gedragen door vrijwilligers in een aangename sfeer.

Wij staan voor:

Sportief en fairplay
Naleven van het binnenhuisreglement met respect voor de waarden en normen van de club.

Omnisport
De inzet van de vrijwilligers is de ruggengraat van de club.

Jong en oud
De mogelijkheden bieden aan jong en oud om zich sportief te kunnen ontplooien binnen de club.

Familiale sfeer
We koesteren onze warme familiale sfeer die zorgt voor vriendschapsbanden binnen en buiten club.

Communicatie
Dit is de hoeksteen van een goed beleid. Via onze interne communicatiemiddelen streven we naar een transparante uitvoering van onze doelstellingen.

Evaluatie
Constante evaluatie is een noodzaak om continuïteit te waarborgen.

Openstellen voor ideeën en activiteiten
Door uitdagingen aan te gaan en onze grenzen te verleggen moeten we in staat zijn een ruimer beeld te vormen van wat er binnen en buiten onze club leeft.


voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!